Foreningens formål

Foreningen, der skal drives i national ånd, har til formål:

1. at samle såvel ældre som yngre soldater og orlogsgaster, som

har gjort eller gør tjeneste ved kyst- og/eller søforterne og de dertil knyttede tjenestesteder, med henblik på bevarelse af det i foreningen værende kammeratskab,

2. at søge oprettelse og bevarelse af afdelinger overalt i Danmark, hvor det er muligt at samle et rimeligt antal medlemmer.

3. at arrangere et årligt jubilarstævne, åbent for såvel medlemmer som ikke-medlemmer og med 5 års jubilarer som yngste deltagere. Årgangene indbydes derefter hvert 5. år.

4. at arrangere et årligt Landsskyttestævne.

5. at søge interessen for og kammeratskabet i foreningen fremmet og fastholdt bl.a. ved tildeling af hæderskors og jubilæumstegn, ved at føre et medlemsemblem og ved udgivelse af et medlemsblad.

Copyright @ bsdata.dk


E-mail: webmaster@kystartilleriforeningen.dk

Webmaster

wpe2ede1af.jpg wpa59cf384.gif

Foreningens navn er Kystartilleriforeningen

Stiftet 6. juli 1909

Foreningens motto: Godt Kammeratskab

Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

for hvilket Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor

wp38df40e9.gif

Kystartilleriforeningen

Forside | Forretningudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen | Afdelingerne

wpac021aab.jpg

Vedtægter for Kystartilleriforeningen


KAF, som skrevet i vores logo, er en forkortelse af vores navn, Kystartilleriforeningen


Præsident:

Direktør Kurt Klein Taanquist

Udsigten 8, 5853 Ørbæk

Tlf..: 4016 3571

E-mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk

Se

Kystartilleriblad

fra 1949

Æresmedlem:

Pens. major Benny Horn

Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg

tlf. 2120 7001

e-mail:  horn@post6.tele.dk

Se

KAF-Filmen

1986