Foreningens formål

Foreningen, der skal drives i national ånd, har til formål:


1. at samle såvel ældre som yngre soldater og orlogsgaster, som har gjort tjeneste ved kyst- og/eller søforteme og de dertil knyttede tjenestesteder med henblik på bevarelse af det i foreningen værende kammeratskab.


2. at søge oprettelse og bevarelse af afdelinger overalt i Danmark, hvor det er muligt at samle et rimeligt antal medlemmer.


3.  at arrangere et årligt jubilarstævne, åbent for såvel medlemmer som ikke-medlemmer, der har været tjenstgørende som anført i pkt. 1. Man er jubilar første gang 5 år efter indkaldelsesåret og derefter hvert 5. år. Alle ikke jubilarer er velkomne til deltagelse. Jubilarstævnet annonceres i Kystartilleribladet med oplysning om tilmeldingsfrist med mere.


3. at arrangere et årligt Landsskyttestævne eller udarbejde retningslinier for gennemførelse af skydninger, der giver mulighed for fortsat konkurrence om udsatte pokaler


4. at søge interessen for og kammeratskabet i foreningen fremmet og fastholdt blandt andet ved tildeling af hæderskors og jubilæumstegn, ved at føre et medlemsemblem og ved udgivelse af et medlemsblad benævnt Kystartilleribladet.


Copyright @ bsdata.dk


E-mail: webmaster@kystartilleriforeningen.dk

Webmaster

wpe2ede1af.jpg wpa59cf384.gif

Foreningens navn er Kystartilleriforeningen

Stiftet 6. juli 1909

Foreningens motto: Godt Kammeratskab

Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsråd

for hvilket Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor

wp38df40e9.gif

Kystartilleriforeningen

Forside | Forretningudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen | Afdelingerne

wpac021aab.jpg

Vedtægter for Kystartilleriforeningen


KAF, som skrevet i vores logo, er en forkortelse af vores navn, Kystartilleriforeningen


Præsident:

Direktør Kurt Klein Taanquist

Udsigten 8, 5853 Ørbæk

Tlf..: 4016 3571

E-mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk

Se

Kystartilleriblad

fra 1949

Æresmedlem:

Pens. major Benny Horn

Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg

tlf. 2120 7001

e-mail:  horn@post6.tele.dk

Se

KAF-Filmen

1986